سازمان جمهوری خواهان ايران بالوت: يک سکه امپراطوری روم با تصوير يک شهروند در حال انداختن رای در صندوق انتخابات

بار دیگر آتش جنگ بر سر مردم بی دفاع غزه

درچنین شرایطی، نه تنها آتش بس فوری که به جای خود باید مورد استقبال کامل هر دو طرف قرار گیرد، بلکه آتش بس پایدار و بازگشت هرچه سریع تر به میز مذاکرات صلح، تنها امکان دور کردن این فاجعه انسانی هولناک از سر منطقه است و با وجود دشوارتر شدن شرایط، همه تلاش های بین المللی باید صرف این هدف اصلی شود. دولت اسرائیل باید بپذیرد که ماشین جنگی عظیم و پدافند هوایی “گنبد آهنین”، برای همیشه نخواهد توانست امنیت مردم این کشور را تامین کند