سازمان جمهوری خواهان ايران بالوت: يک سکه امپراطوری روم با تصوير يک شهروند در حال انداختن رای در صندوق انتخابات

برای ایجاد یک تشکل واحد از جمهوریخواهان

برای ایجاد یک تشکل واحد از جمهوریخواهان 1- اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران و سازمان جمهوریخواهان ایران، آغاز فعالیت مشترک خود را برای ایجاد یک تشکل واحد از جمهوریخواهان دمکرات و سکولاردر خارج از کشور اعلام می دارند. مبنای سیاسی این تشکل «بیانیه برای اتحاد جمهوریخواهان ایران» و «منشور » مصوب اولین همایش [...]